חדשות

דירת 4.5 חד' אחרונה במוריה 8

דירה מושלמת עם מפרט גבוה מאוד. איכלוס מיידי

תאריך: 13/06/2019

לפרטים 054-7772850

לחדשות נוספות